Töötajate haridusandmed

Ametinimetus Nimi  Haridus Eriala, teaduslik kraad
Vallavanem Mailis Koger Kõrgharidus Õigusteadus
Pearaamatupidaja Tiia Kukk Kõrgharidus Majandusarvestus
Vallasekretär  Kaire Trumm  Keskharidus  Valla-ja linnasekretäride kutsekomisjoni tunnistus SM000247
Maa- ja ehitusspetsialist Maret Einla Kõrgharidus Kinnisvara planeerimine ja hindamine
Haldusjuht Indrek Ülper Kõrgharidus Majandus
Sekretär Merilin Sibul Kesk- eriharidus Keskkonnakaitse
Raamatupidaja - kassapidaja  Tiia Kukk  Kesk- eriharidus Kehalise kasvatuse õpetaja
Sotsiaaltöö spetsialisti ülesannetes Triinu Tiks Kõrgharidus Raamatupidaja