Töötajate haridusandmed

Ametinimetus Nimi  Haridus Eriala, teaduslik kraad
Vallavanem Lembit Sikk Keskharidus  
Pearaamatupidaja Tiia Kukk Kõrgharidus Majandusarvestus
Vallasekretär  Kaire Trumm  Keskharidus  Valla-ja linnasekretäride kutsekomisjoni tunnistus SM000247
Sotsiaaltöötaja Mariliis Raidma Kõrgharidus Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika
Haldusjuht Indrek Ülper Kõrgharidus Majandus
Sekretär Merilin Sibul Kesk- eriharidus Keskkonnakaitse
Raamatupidaja - kassapidaja  Tiia Kukk  Kesk- eriharidus Kehalise kasvatuse õpetaja
Maa- ja ehitusspetsialist Maret Einla Kõrgharidus Kinnisvara planeerimine ja hindamine