Misso vallas pakutavad toetused

 Toetuste saamiseks tuleb esitada taotlus. Sobivad blanketid asuvad SIIN.

 

 • Sünnitoetust makstakse:
  1) lapse sünni korral 192 eurot;
  2) lapse üheaastaseks saamisel 64 eurot;
  3) lapse kaheaastaseks saamisel 64 eurot.
 • Kooli lõpetamise toetust makstakse:
  1) põhikooli lõpetamise korral 25 eurot;
  2) gümnaasiumi lõpetamise korral 35 eurot.
 • Sõidutoetust makstakse kuludokumentide alusel, Misso koolis õppivatele lastele ning keskharidust Võru maakonnas omandavatele õpilastele. Huvikoolis õppivatele õpilastele hüvitatakse sõidukulud 50% ulatuses, kui ta omandab põhiharidust Misso koolis.
 • Jõulutoetus määratakse kommipakkidena eelkooliealistele ja põhikoolis õppivatele lastele.
 • Hooldajatoetus makstakse:
  Puudega lapse hooldajale makstakse hooldajatoetust kuus:
  1) keskmise puudega lapse puhul 20 eurot;
  2) raske puudega lapse puhul 35 eurot;
  3) sügava puudega lapse puhul 50 eurot.
  Täiskasvanud puudega isiku hooldajale makstakse hooldajatoetust kuus:
  1) raske puudega isiku puhul 20 eurot;
  2) sügava puudega isiku puhul 32 eurot.
 • Sissetulekust sõltuvad toetused on:
  1) toetus hooldekodu kohamaksumuse tasumiseks;
  2) ühekordne sotsiaaltoetus;
  3) erakorraline toetus;
  4) vältimatu sotsiaalabi.
  Sissetulekust sõltuvaid toetusi makstakse vastavalt vajadusele ning arvestades leibkonna sissetulekuid.