Ehitus ja planeerimine

Kutse Luhamaa logistikakeskuse detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamisele

Olete oodatud Luhamaa logistikakeskuse detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamisele 26.03.2014, kell 16.30. Misso vallamaja saalis.

Loe edasi...

Detailplaneeringu algatamise teade

Misso Vallavolikogu algatas oma 17.10.2013 otsusega nr 1-3/34 Nõmme maaüksuse detailplaneeringu.

Loe edasi...

Ühisvee ja -kanalisatsiooniga liitumise protsess Misso alevikus

Nagu aleviku peal juba märgata võib, on tänaseks alustatud käesoleva aasta suurprojekti – Misso aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimine – elluviimisega.

Loe edasi...

Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringu koostamine

Misso Vallavolikogu algatas 23. mai 2013. a otsusega nr 2.1-3/25 Misso valla haldusterritooriumil Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringu koostamise,teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise ja Setomaa ettevõtluskeskkonna strateegia koostamise.

Loe edasi...

Luhamaa külaplatsi detailplaneeringu kehtestamine

Misso Vallavolikogu kehtestas 17.05.2012. a otsusega nr 1-3/24 Misso vallas Määsi külas jätkuvalt riigi omandis olevale reformimata maale koostatud „Luhamaa külaplatsi detailplaneeringu“

Loe edasi...

Copyright 2011 Misso vald - Ehitus ja planeerimine. http://www.BestPriceDomains.co.uk
Free Joomla Theme by Hostgator