Ehitus ja planeerimine

Luhamaa Terminali detailplaneeringu eskiisi arutelu

Avaldatud Teisipäev, 10 November 2015

19. novembril 2015 a kell 14:00 toimub Misso Vallamaja saalis (Tsiistre tee 3, Misso alevik) Luhamaa Terminali (asukohaga Võru maakond, Misso vald, Lütä küla) detailplaneeringu eskiisi arutelu.

Loe edasi...

Nõmme maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Avaldatud Teisipäev, 27 Oktoober 2015

Misso Vallavolikogu kehtestas oma 22.10.2015 a otsusega nr 1-3/34 "Nõmme maaüksuse detailplaneeringu". Planeeritav maa-ala paikneb Võru maakonnas Misso vallas Kimalasõ külas hajaasustusega piirkonnas ja hõlmab Nõmme maaüksuse (katastriüksuse tunnus 46801:003:0062) läänepoolsest osast ca 3,1 ha suurust maa-ala.

Attachments:
Download this file (Nõmme DP kehtestamine.pdf)Nõmme DP kehtestamine.pdf[ ]

Loe edasi...

Misso aleviku osa detailplaneeringu avalik väljapanek

Avaldatud Kolmapäev, 07 Oktoober 2015

Misso Vallavalitsus korraldab 19. oktoobrist – 16. novembrini 2015. a „Misso aleviku osa detailplaneeringu“ avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu 17.11.2015. a kell 15.00, Misso vallamaja saalis (Tsiistre tee 3).

Loe edasi...

Uus infoportaal planeerimine.ee lihtsustab ruumilist planeerimist

Avaldatud Kolmapäev, 14 Oktoober 2015

Avati infoportaal planeerimine.ee, mis on abivahendiks kohalikele omavalitsustele, planeerijatele, arhitektidele ja erinevatele ametiasutustele, kes osalevad ruumilise planeerimise protsessis. Väärt infot saab ka tavakodanik või ettevõtja, kes soovib planeeringu alusel ehitama hakata. Portaal peaks oluliselt lihtsustama 1. juulist jõustunud planeerimisseaduse rakendamist.

Loe edasi...

Peremehetuks tunnistamine

Avaldatud Teisipäev, 22 September 2015

Misso Vallavalitsuse 21.09.2015. a korraldustega nr 2.1-3/197 otsustati algatada Misso vallas Misso alevikus asuva kolme ehitise, teraviljaveski, elamu ja väravahoone, peremehetuks tunnistamise ja hõivamise menetlus. Misso Vallavalitsusele teadaolevalt väravahoone viimane omanik oli AS Mati, teiste hoonete omanikud puuduvad.

Attachments:
Download this file (Lisa 1_asukohaskeem__uus.pdf)Asukohaskeem[ ]

Loe edasi...

Copyright 2011 Misso vald - Ehitus ja planeerimine.
Free Joomla Theme by Hostgator