Ehitus ja planeerimine

Mäe-Siksali maaüksuse detailplaneeringu korduv avalik väljapanek

Avaldatud 22.07.2015

Misso Vallavalitsus korraldab 30. juulist – 13. augustini 2015. a „Mäe-Siksali maaüksuse detailplaneeringu“ korduva avaliku väljapaneku.

Loe edasi...

Teemaplaneeringu avalik väljapanek

Avaldatud 20.04.2015

Misso Vallavalitsus korraldab Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringu (TP) ning keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avaliku väljapaneku 27.04 – 24.05.2015.

Loe edasi...

Luhamaa Terminali DP algatamine

Avaldatud 04.06.2015

Misso Vallavolikogu 28.05.2015 otsusega nr 1-3/18 algatati Luhamaa Terminali detailplaneering (asukohaga Võru maakond, Misso vald, Lütä küla) ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Loe edasi...

Peremehetuks tunnistamine

Avaldatud 20.04.2015

Misso Vallavalitsuse 16.04.2015. a korraldustega nr 2.1-3/83 otsustati algatada Misso vallas Misso alevikus asuva kolme ehitise  - kahe lauda ja ühe küüni - peremehetuks tunnistamise ja hõivamise menetlus. Hoonete teadaolev viimane omanik oli Misso sovhoos.

Attachments:
Download this file (Lisa 1.pdf)Asukohaskeem[ ]

Loe edasi...

Copyright 2011 Misso vald - Ehitus ja planeerimine.
Free Joomla Theme by Hostgator