Ehitus ja planeerimine

Nõmme kinnistu detailplaneeringu eskiisi arutelu

19. märtsil 2015 a kell 14 00 toimub Misso Vallamaja saalis (Tsiistre tee 3) Nõmme kinnistu detailplaneeringu (asukoht Misso vald, Kimalasõ küla, Nõmme kinnistu) eskiisi arutelu.

Loe edasi...

Ehitustegevuse riigilõivud

TÄHELEPANU! Alates 1. jaanuarist 2015 muutus riigilõivu seadus.

Haava maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Misso Vallavolikogu 29.12.2014 otsusega nr 1-3/38 algatati Haava maaüksuse detailplaneering (asukohaga Võru maakond, Misso vald, Napi küla, Haava kinnistu, katastritunnus 46801:002:0301 ja 46801:002:0302) ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Loe edasi...

Luhamaa Logistikakeskuse detailplaneeringu kehtestamine

Misso Vallavolikogu kehtestas 09.01.2015 a otsusega nr 1-3/1 Misso vallas Missokülä külas Riia -- Pihkva mnt ääres asuval ca 28,2 ha suurusel jätkuvalt riigi omandis oleval maa-alale - Misso metskond 10 (katastritunnus 46801:002:0460) ja Misso metskond 193 (katastritunnus 46801:001:0239) koostatud "Luhamaa Logistikakeskuse detailplaneeringu".

Loe edasi...

Misso Maaelukeskuse detailplaneeringu kehtestamine

Misso Vallavolikogu kehtestas 29.12.2014 otsusega nr 1-3/39 „Misso Maaelukeskuse detailplaneeringu“. Detailplaneeringu lahendusega on ette nähtud Riia mn 11 krundil olemasoleva peahoone rekonstreerimine ja laiendus ning selle teenindamiseks vajamineva maaküttesüsteemi rajamine. Materjalidega saab tutvuda siin: http://www.misso.ee/index.php/ehitus-ja-planeerimine-mainmenu-86/planeeringud-mainmenu-89

Copyright 2011 Misso vald - Ehitus ja planeerimine. http://www.BestPriceDomains.co.uk
Free Joomla Theme by Hostgator