Ehitus ja planeerimine

Mäe-Siksali maaüksuse detailplaneeringu korduv avalik väljapanek

Avaldatud Kolmapäev, 22 Juuli 2015

Misso Vallavalitsus korraldab 30. juulist – 13. augustini 2015. a „Mäe-Siksali maaüksuse detailplaneeringu“ korduva avaliku väljapaneku.

Loe edasi...

Teemaplaneeringu avalik väljapanek

Avaldatud Esmaspäev, 20 Aprill 2015

Misso Vallavalitsus korraldab Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringu (TP) ning keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avaliku väljapaneku 27.04 – 24.05.2015.

Loe edasi...

Luhamaa Terminali DP algatamine

Avaldatud Neljapäev, 04 Juuni 2015

Misso Vallavolikogu 28.05.2015 otsusega nr 1-3/18 algatati Luhamaa Terminali detailplaneering (asukohaga Võru maakond, Misso vald, Lütä küla) ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Loe edasi...

Peremehetuks tunnistamine

Avaldatud Esmaspäev, 20 Aprill 2015

Misso Vallavalitsuse 16.04.2015. a korraldustega nr 2.1-3/83 otsustati algatada Misso vallas Misso alevikus asuva kolme ehitise  - kahe lauda ja ühe küüni - peremehetuks tunnistamise ja hõivamise menetlus. Hoonete teadaolev viimane omanik oli Misso sovhoos.

Attachments:
Download this file (Lisa 1.pdf)Asukohaskeem[ ]

Loe edasi...

Copyright 2011 Misso vald - Ehitus ja planeerimine.
Free Joomla Theme by Hostgator