Rahva küsitlus Meremäe valla ja Misso valla Luhamaa nulga külade elanike tahte välja selgitamiseks Setomaa valla maakondliku kuuluvuse osas

12.-13.07.2017 toimub küsitlus Misso valla Hindsa, Koorla, Kossa, Kriiva, Leimani, Lütä, Mokra, Määsi, Napi, Pruntova, Põrstõ, Saagri, Tiastõ, Tiilige, Tserebi ja Toodsi külade elanike arvamuse väljaselgitamine loodava Setomaa valla maakondliku kuuluvuse osas.

12.07.2017. a kella 8.00 kuni 20.00-ni toimub veebikeskkonnas aadressil www.volis.ee elektrooniline küsitlus.

13.07.2017. a kell 10.00-20.00 toimub Misso valla Luhamaa nulga vastavate külade elanike küsitlemine küsitluspunktis Collade tolliagentuuri ruumides Lütä külas.

Küsitluslehtedel on küsimus "Kas toetate loodava Setomaa valla kuulumist Põlva maakonda või Võru maakonda?" vastusevariantidega "Põlva maakond" ja "Võru maakond".

*Küsitlusest on õigus osa võtta vähemalt 16-aastasel Meremäe valla ja Misso valla vastavate külade elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab püsivalt asjaomase kohaliku omavalitsuse üksuse või küla maa-alal. Isikul on õigus küsitlusest osa võtta vastavalt elukohale kas Meremäe või Luhamaa küsitluspunktis.