Haldusreform

Moodustus uus omavalitsusüksus − Rõuge vald

Pärast kohaliku omavalitsuse volikogude valimiste tulemuste väljakuulutamist 21. oktoobril 2017 jõustus haldusterritoriaalne reform ning moodustus omavalitsusüksus Rõuge vald. Rõuge valla koosseisu kuuluvates endistes Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge  ja Varstu valdades on nüüdseks haldusüksuse aadressina kasutusel Rõuge vald.

Loe edasi...

Setomaa vald läheb Võru maakonna koosseisu

Vabariigi Valitsus otsustas 14. juuli 2017. a valitsuse istungil määrata moodustuva Setomaa valla Võru maakonna koosseisu ning võttis vastu vastava määruse (14.07.2017 nr 128) „Vabariigi Valitsuse 10. juuli 2017. a määruse nr 125 „Meremäe valla, Mikitamäe valla ja Värska valla osas haldusterritoriaalse korralduse muutmine ja Misso valla territooriumiosa üleandmine” ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“.

Määrus on avaldatud Riigi Teatajas (https://www.riigiteataja.ee/akt/115072017004) ning määruse link koos seletuskirjaga on leitav haldusreformi veebilehelt: http://haldusreform.fin.ee/vv-algatatud-uhinemised/.

MISSO VALLA ASUTUSJAOTUSE MUUTMINE

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2017. a määrusest nr 38 „Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muumine“ moodustatakse Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemise teel uus haldusüksus Rõuge vald. 

Ühinemise järel tekib uues Rõuge vallas hulk samanimelisi külasid. Kohanimeseaduse § 12 lõike 2 punkt 3 näeb ette, et ühes haldusüksuses ei saa olla mitut samanimelist asustusüksust (Võrumaa puhul küla), kuna see tekitaks segadust. Vastavalt seadusele ja aadressandmete selguse hoidmiseks peavad külanimed olema muudetud ja uued külanimed kehtestatud samaaegselt haldusüksuste nimedega kohalike valimiste tulemuse jõustumisel.
Misso vallas kattuvad teiste valdade küladega Saika, Rebäse ja Pulli küla.

Loe edasi...

ARVAMUSE ANDMINE TULEVASE RÕUGE VALLA SÜMBOLITE – VAPI JA LIPU KOHTA

 

Ühinevate Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valdade haldusreformi juhtrühm otsustas panna avalikule väljapanekule loodava valla vapi ja lipu kavandi.

Arvamust saab avaldada töö „Vesi ja maa" kohta, mis sai heakskiidu Riigikantselei sümboolikanõunikult.

Oma arvamuse saavad avaldada ühinevate Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valdade rahvastikuregistrisse kantud vallaelanikud alates 16 eluaastast 26. septembrist kuni 1. oktoobrini 2017.a  eelnimetatud valdade raamatukogudes ja valdade kodulehel elektroonselt aadressil:  www.haanja.ee/vapid

 

Rahvaküsitluse läbiviimine Meremäe vallas ja Misso valla Luhamaa nulgas

26.-29. jaanuaril viib Võru Maavalitsus läbi rahvaküsitluse Meremäe valla ja Misso valla Luhamaa nulga külade elanike arvamuse väljaselgitamiseks Setomaa valla moodustamiseks Värska, Meremäe ja Mikitamäe valla ühendamisel ning Misso valla Luhamaa nulga külade üleandmisega. Samaaegselt viib analoogse küsitluse läbi Põlva Maavalitsus Värska ja Mikitamäe valla elanike hulgas.

Loe edasi...

Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu projekt

 Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu projekt

11.−12. detsembril toimub rahvaküsitlus!

Ootame Misso valla elanikke avaldama arvamust Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valdade ühinemise kohta üheks omavalitsusüksuseks. Rahvaküsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud valimisõiguslikul elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab Misso vallas.

Küsitlus toimub Misso rahvamajas (Misso alevik, Tsiistre tee 3, telefon 5302 8090):

pühapäeval, 11. detsembril kell 10−18

esmaspäeval, 12. detsembril kell 10−18

Kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument!

Isik, kes tervisliku seisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa tulla küsitluskohta, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Küsitluslehe kodus täitmise taotlus tuleb komisjonile või vallasekretärile esitada 12. detsembril 2016. a hiljemalt kella 15.00-ks.

Küsitlused toimuvad ainult küsitluspunktides, elektroonilist küsitlust ei toimu.

 

Valdade ühinemislepingu avalik väljapanek

Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valdade ühinemisleping on nüüdseks läbinud esimesed lugemised volikogudes ning suunatud avalikule väljapanekule.
Lepingu, selle seletuskirja ja kõigi lisadega (valla kaart, prioriteetsete investeeringute kava, üleminekuperioodi tegevuste ajakava ning kõigi liituvate valdade 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanded) saab tutvuda 4.−24. oktoobrini 2016 elektrooniliselt aadressil http://www.misso.ee/haldusreform ning paberkandjal vallamajas ja  Misso raamatukogus ning Luhamaa laenutuspunktis. Ühinemisleping on avalikul väljapanekul samaaegselt kõigis liituvates valdades, täpsemat infot leiab iga valla kodulehelt.

Ettepanekuid ühinemislepingule oodatakse kuni 24. oktoobrini 2016 e-posti teel aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või paberkandjal Misso Vallavalitsuse kantseleisse (Tsiistre tee 3, Misso alevik 65001).

Otsime uuele vallale nime!

Kuulutame välja ideekorje Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valdade ühinemisel tekkivale uuele omavalitsusüksusele nimeideede leidmiseks.

Loe edasi...

Ideekorje!

Otsime uuele vallale nime!

Kuulutame välja ideekorje Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valdade ühinemisel tekkivale uuele omavalitsusüksusele nimeideede leidmiseks.

Ideekorje eesmärk on koguda erinevaid ideid ja arvamusi selle kohta, mis võiks olla loodava ühisvalla nimi. Laekunud ettepanekud vaatab läbi ühinemise juhtrühm ning vajadusel suunatakse nimevariandid novembris 2016 toimuvale haldusreformi rahvahääletusele.

Vastavalt kohanimenõukogu soovitusele tuleks eelistada pika järjepideva traditsiooniga maa-alaliste üksuste või looduspiirkondade nimesid. Nimi peaks olema piirkonda iseloomustav või selline, mille järgi piirkonda laiemalt tuntakse. Hoiduda tuleks sidekriipsuga ühendatud ja liiga pikkadest ning meelevaldse mehaanilise liitmise teel saadud nimedest (nt valdade nimede esitähed).

Ideekorje tähtaeg on 15. september 2016 kell 14.00. Ettepanekuid oodatakse eelistatult e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., aga ka posti teel asjaomaste vallavalitsuste aadressidel või otse vallakantseleidesse. Ettepanekule tuleb lisada oma nimi ja kontaktandmed, paberil laekuvad ettepanekud tuleb esitada kinnises ümbrikus, millel on märksõna “Nimeidee konkurss”. Iga idee esitajal on õigus esitada kuni 3 nimeettepanekut. Kõigi ettepanekute esitajate vahel loositakse välja erinevaid auhindu.Ühinemise juhtrühm vaatab laekunud ettepanekud üle septembris toimuval koosolekul.

RAHVAKOOSOLEK

Hea Misso valla elanik! Kui sulle läheb korda, mis saab Misso vallast edasi, siis tule

HALDUSREFORMI TEEMALISELE RAHVAKOOSOLEKULE

27. juuli 2016 kell 17.00 Tsiistre Külakojas

27. juuli 2016 kell 19.00 Misso Rahvamajas

28. juuli 2016 kell 18.00 Luhamaa Külatares

Ühinemisläbirääkimiste dokumentidega tutvu paremal olevas menüüs.