Ehitus ja planeerimine

04.05.2017 kell 11:00 toimub Maa-ameti avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks Jõgeva, Järva, Lääne-Viru, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakonnas

Maa-ameti 04.05.2017 kell 11:00 toimuval enampakkumisel on teiste hulgas

Võru maakonnas, Misso vallas, Saagrimäe külas, Suurepõllu, 46801:001:0353

Maa-amet annab riigimaad rendile avalikul kirjalikul enampakkumisel. Rendilepingud sõlmitakse üldjuhul tähtajaliselt viieks aastaks.

Rohkem infot Maa-ameti kodulehel

http://www.maaamet.ee/maarent/index.php?action=EnampakkumineView&e_id=53

 

Kuidas vormistada ennast kinnistusraamatus päritud kinnistu omanikuks

Äsja ilmus erinevates väljaannetes Tartu maakohtu kinnistusosakonna teade, milles paluti käesoleva aasta 1. novembriks kinnistusraamatus end omanikuks vormistada kinnistute pärijatel, kes ei ole seda veel teinud.

Loe edasi...

15.12.2016 kell 17.00 Misso vallamajas Riia – Pihkva maantee rekonstrueerimise projekti tutvustamine

Teavitame Teid, et Maanteeametil on valminud tee ehitusprojekt  „Riigitee 7 Riia – Pihkva km 195,565-209,195 asuva Tsiiruli – Missokülä lõigu rekonstrueerimine“. Projekti eesmärk on nimetatud lõigul liiklusohutuse ja sõidumugavuse taseme tõstmine, ehitustöödega alustatakse 2017. aasta kevadel.

Loe edasi...

Kutse Mõisavälja detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamisele

Olete oodatud Mõisavälja detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamisele 05.10.2016. a kell 14.00 Misso vallamaja saalis.

Loe edasi...

Mõisavälja maaüksuse osa detailplaneeringu algatamine

Misso Vallavolikogu 21.04.2016 otsusega nr 1-3/18 algatati Mõisavälja maaüksuse detailplaneeringu koostamine ja jäeti algatamata vastavalt otsuse punktile 4 keskkonnamõju strateegilise hindamine (KSH). Koostamise algataja ja kehtestaja on Misso Vallavolikogu, koostamise korraldaja on Misso Vallavalitsus. Koostaja on Jaan Vene Projektbüroo OÜ.

Loe edasi...

Lehekülg 1 / 12