Projekt „Setomaa mainekujundus ja ettevõtluskeskkonna loomine Kuningriigipäeva korraldamise kaudu“

Projekti eesmärgiks oli ühe Setomaa aasta tippsündmuse - Seto Kuningriigipäeva kõrgel tasemel läbiviimine. Projekti raames viidi ellu mitmeid tegevusi,

Seto kuningriigipäeva elluviimiseks renditi lava ja helitehnika ning telgid koos paigaldusega. Selle aasta teemaks oli Seto küla ning projekti tulemusena said Setomaa külad tutvustada oma eripära. Lisaks sellele loodi  Kuninga meistritele võimalus oma toodangut müüa meistrite müügikioskis, mille ehitamist toetati projektist. 
Projekti maksumus kokku oli 6 605,92 eurot, milles EAS-i poolne toetus oli 5 610 eurot ning Misso valla poolne omafinantseering 995,92 eurot.
Projekti viidi ellu Setomaa arengu programmi raames.