MISSO VALLA ASUTUSJAOTUSE MUUTMINE

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2017. a määrusest nr 38 „Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muumine“ moodustatakse Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemise teel uus haldusüksus Rõuge vald. 

Ühinemise järel tekib uues Rõuge vallas hulk samanimelisi külasid. Kohanimeseaduse § 12 lõike 2 punkt 3 näeb ette, et ühes haldusüksuses ei saa olla mitut samanimelist asustusüksust (Võrumaa puhul küla), kuna see tekitaks segadust. Vastavalt seadusele ja aadressandmete selguse hoidmiseks peavad külanimed olema muudetud ja uued külanimed kehtestatud samaaegselt haldusüksuste nimedega kohalike valimiste tulemuse jõustumisel.
Misso vallas kattuvad teiste valdade küladega Saika, Rebäse ja Pulli küla.

Misso Vallavolikogu ettepanek on muuta kattuv Saika küla nimi Misso-Saika külaks ja Pulli küla Põdramõtsa külaks. Võttes arvesse Rebäse küla elanike soovi teeb Misso Vallavolikogu ettepaneku Rebäse küla ja Häärmäni küla ühinemiseks Häärmäni külaks.
Vastavalt „Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoone määramise alused ja korra“ § 10 on  kõigil asjaomasel territooriumiosal elavatel alalistel elanikel või kinnisasja omanikel on õigus kahe nädala jooksul pärast eelnõu väljapanekut esitada eelnõu kohta ettepanekuid, arvamusi ja proteste.
Eelnõud on avalikul väljapanekul Misso valla kodulehel http://www.misso.ee/dokumendid/index.php?dir=1.+Volikogu%2FEeln%C3%B5ud%2F ja Misso vallamajas 21.08.2017 – 04.09.2017. a.
Täpsemat infot eelnõude ja protsessi kohta saab maa- ja ehitusspetsialist Maret Einlalt tel 5300 5399, e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.