Avalik kirjalik enampakkumine - Tööstuse tn 3b kinnistu

Misso Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel vallale kuuluva alljärgneva vara: Misso alevikus asuv Tööstuse tn 3b kinnistu (nr 6021250) pindalaga 722 m2. Kinnistu sihtotstarve on 80% tootmismaa ja 20% ärimaa. Kinnistul asuvad elamu (EHR kood 120756190) ja väravahoone (EHR kood 120756198).

Alghind 1000 (üks tuhat) eurot.

Pakkumise peab esitama või saatma postiga kirjalikult, hiljemalt 31.03.2017 kell 14:00 aadressil Misso Vallavalitsus, Tsiistre tee 3, Misso alevik, 65001.

Pakkumine tuleb esitada suletud ümbrikus, millele on märgitud: pakkuja kontaktandmed, objekti nimetus ja hoiatusmärge "Mitte avada enne 31.03.2017 enampakkumist!"

Tagatisraha 10 % alghinnast (100 eurot) tuleb maksta Misso Vallavalitsuse kontole

SEB: EE801010402006973004
Swedbank: EE512200221049390660

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine, mis peab sisaldama:

  • pakkuja nimi;
  • isiku- või registrikood;
  • kontaktaadress, kontakttelefon ja olemasolu korral e-posti aadress;
  • pakkumise summa numbritega ja sõnadega;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri.

Pakkumise tingimused on sätestatud Misso Vallavolikogu 23.02.2017. a otsuses nr 1-3/ “ Tööstuse tn 3b kinnistu müük enampakkumisel“