Head inimesed, kutsume Teid registreerima oma elukohta Misso valda

Kui sa tead, et keegi sinu Misso vallas elavatest sõpradest, tuttavatest, sugulastest või naabritest pole end veel valla elanikuks registreerinud, siis palun selgita neile selle vajalikkust ja palu neil seda teha. Loomulikult on valla hingekirja väga teretulnud ka Misso sõbrad ja patrioodid, kes hetkel võib-olla tegutsevad veidi eemal, aga hoiavad oma koduvalda alati südames ja soovivad anda nii oma panuse oma kodukoha käekäigule.

Olete oodatud oma toetuse ja ideedega!

Valda registreeritud elanike arv on otseses seoses valla käekäiguga. Oluline osa valla eelarvest moodustub elanike tulumaksu laekumisest. Püsiv elanike arv tagab vallale stabiilse eelarve ning valla elu saab edeneda jätkusuutlikul kursil.

Kui oled otsustanud oma elukoha registreerida Misso valda, siis oleksime väga rõõmsad kui teeksid seda veel enne 2016. a lõppu.